१६ Body bone Enzyme Gland Human Being pepsin Sumit Sumit Dhakal Tips Unknown अंग तथ्य मानव शरीर शरीरको शरीरमा

मानव शरिरको १६ तथ्य

हामी  सबै लाई  हाम्रो शरीर  बारे  थाहा हुन सक्दैन कुन अंग  कहाँ हुन्छ वा कुन अंग ले के काम गर्छ  हामी लाइ थाहै हुनु पर्ने केहि तथ्य याहाँ प्रसुत  गरिएको छ :- १] मानव शरीर २०६ वटा  हडी हुन्छन।  २] आँखामा  ४२ ओटा  माँशपेशिले काम गर्छ।   ३] मानव शरीरमा १३ किसिमका  खनिग पाईछ।  ४] बयस्क मानिसको […]

Share it On Your Sites